تاریخچه

    موسسه پژوهش های خزندگان و دوزیستان آریا که به عنوان اولین موسسه تخصصی در زمینه خزندگان و دوزیستان  ایران فعالیت دارد، در سال 1385 توسط گروهی از محققیت فعال در زمینه خزندگان و دوزیستان، فعالیت خود را آغاز کرد.

ماموریت

    حفاظت از تمامی گونه های خزندگان و دوزیستان ایران و زیستگاه های آنها از طریق:
       - افزایش دانش در زمینه زیست شناسی و بوم شناسی این حیوانات.
       - افزایش آگاهی عمومی در خصوص خزندگان و دوزیستان.

فعالیت ها

      - پژوهش در حوزه خزندگان و دوزیستان
      - برگزاری تورهای خزنده و دوزیست شناسی
      - انجام فعالیت های آموزشی
      - انجام فعالیت های اطلاع رسانی و فرهنگ سازی
      -  فیلم سازی و عکاسی در زمینه خزندگان و دوزیستان